نیمروز

خانه‌ای برای یادگیری تاریخ، اسطوره‌های ایران و جهان و زبان‌های باستانی‌

مؤسسه نیمروز

نیمروز، موسسه‌ای غیرانتفاعی، مستقل و محلی برای یادگیری تاریخ، اسطوره‌های ایران و جهان، زبان‌های باستانی‌، فلسفه، اندیشه سیاسی و هنر است و در راه آموزش این مباحث استادان و پژوهشگران برجسته را گرد هم آورده تا با تجربه‌هایشان پلی میان دنیای آکادمیک و جامعه ایران باشند.

نیمروز

نیمروز به معنای میانه روز است و آن‌جاست که خورشید می‌ایستد. به علاوه، نیمروز نام یکی از کوست‌های ایرانشهر ساسانی‌ست. ایرانشهری که در طول هزاره‌‌ها با وجود فراز و نشيب‌های فراوان تداوم داشته و همواره ققنوس‌وار از پس وقايع و رويدادها از خاكستر آن‌چه ويران شده سر برآورده است.

فرهنگ و تمدن ایران و جهان

فرهنگ و تمدن میراثی‌ است از آن پیشینیان ما که باقی از کنش‌های جمعی‌ست. بازشناخت صحیح، پاییدن و نیک به آیندگان بسپردن ایشان، وظیفه‌ای است از آن ما. به این سبب، مطالعه و جستجو در آن، پدیدآور اسباب شناخت بیش از پیش خویشتن و چراغی برای پیشرفت و ترقی ماست.

کارگاه تاریخ قوم یهود

30فروش
350
هزار تومان

آخرین جستارها و یادداشت‌ها

آخرین اخبار نیمروز