برای موسسه اسم نیمروز را به یاد کوست* نیمروز در دوران ایرانشهر ساسانی که پهلوان‌ها و داستان‌های اساطیری زیادی را در دل خود جای داده است، انتخاب کرده‌ایم و سعی داریم با تجربه‌هایی که از گذشته به دست آوردیم، به تاریخ ایران و جهان بپردازیم.
در نیمروز ما و شما، با هم، راهی به وسعت تمام تاریخ در پیش داریم. راهی برای یادگیرفتن و رشد کردن.

شماره ثبت موسسه نیمروز: ۱۲۴٠
شناسه ملی: ۱۴٠۱٠۴۶۹۱۳۸
طراح لوگو: احسان فتح الهی