انتشار دست خط‌ها و خطابه‌های جعلی منسوب به رجال، امیران و تخت‌نشینان تاریخ ایران در سال‌های اخیر مسبوق به سابقه است و در این میان، انتساب دست‌خط‌هایی به میرزا تقی‌خان فراهانی در سال‌های اخیر مکرراً مشاهده گردیده است.
یکی از این دست‌خط‌های جعلی منسوب به امیرنظام فراهانی، دست‌خط مربوط به دعای «شب قدر» است که در اینجا به چند مورد از علل جعلی بودن آن خواهیم پرداخت.
در این پست ما با برشمردن چند مورد از مهم‌ترین و مبرهن‌ترین دلایل، دربارۀ چرایی جعلی بودن دست‌خط موجود، برآنیم تا ضمن آگاه سازی جامعه ایرانی علاقه‌مند به مطالعات تاریخی، این نکته را بیان داریم که برای پرداختن به تاریخ و شخصیت‌های تاریخی، ما را به ساخت و جعل تاریخ نیازی نیست، بلکه صحیح و مستدل روایت داشتن تاریخ، خود بهترین شیوۀ ممکن به جهت آشناسازی مردم و نسل جدید با پیشینۀ تاریخی و فرهنگی ایران است.

برای مشاهده‌ی دلایل جعلی بودن فایل پایین را مشاهده فرمایید.