بخش مطالعات هنر موسسه نیمروز برگزار می کند:

مطالعه و شناخت انواع و اقسام هنر در ادوار تاریخی معاصر ایران، می‌تواند درک و برداشتی آگاهانه و تأثیرگذار در جهت بررسی شاخه‌های هنری گوناگون کنونی داشته‌باشد. از میان انواع هنر، سینما و تاریخ تحولات ادبی و فرهنگی آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، توجه به مؤلفه‌های اساسی آن و ساختار تولید و روایت آن در شکل‌گیری هویت فرهنگی ایرانیان عصر پهلوی جای پژوهش‌های گسترده و عمیق دارد.
در نشست حاضر، با خانم دکتر مینو خانی (عضو هیئت‌علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پژوهشگر و منتقد سینمایی) درصدد یک شناخت همه‌جانبه و کلّی و معرفی شاخصه‌هایی از تاریخ سینمای ایران در محیط اجتماعی و فرهنگی عصر پهلوی هستیم و نیز ابعاد مختلف این هنر مردمی را در بستر تحولات تاریخی بررسی می‌کنیم.

یک‌شنبه، ۲۳ امرداد، ساعت ۲٠ به وقت ایران

در لایو اینستاگرام موسسه نیمروز