موسسه نیمروز با همکاری انجمن ایرانشناسی ایران، انجمن علمی ایرانشناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

طنز هنری‌ست که عدم تناسب در عرصه‌های گونه‌گون زندگی انسانی، بالاخص بعد اجتماعی را در ظاهری متناسب به تصویر می‌کشد و با بیانی هنرمندانه و صورتی زیباشناسانه این عدم تناسب در مناسبات را بیان می‌دارد و به آن‌ها می‌پردازد.
در گفتگو با دکتر اسماعیل امینی (پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی) برآنیم تا به بررسی اهمیت و نوع طنز در اشعار سعدی شیرازی و طنزپردازی‌های این شاعر بزرگ ایرانی بپردازیم.

جمعه، ۱۴ امرداد، ساعت ۲٠:۳٠ به وقت ایران

در لایو اینستاگرام موسسه نیمروز