بخش مطالعات هنر موسسه نیمروز برگزار می کند:

از قدیم گفته‌اند که یک عکس خوب گویاتر از هزار نامه است. این موضوع در بسیاری از پژوهش‌های تاریخی مورد ارجاع و استفاده است. تاریخ سیر تحولات عکاسی و مفهوم عکس در جامعهٔ هنری ایران از مباحث مهم و موردتوجه در پژوهش‌های تاریخ هنر است. چراکه، تاریخ و تصویر را پیوندی ناگسستنی است و ارتباط میان عکس و تاریخ آنچنان اهمیت دارد که کتاب‌ها و مقالات متعدد و معتبری در این‌باره توسط پژوهشگران هنر و تاریخ تألیف شده‌است.

بنابراین، در نشست حاضر با دکتر بهزاد صحتی (استاد دانشگاه، پژوهشگر هنر و مدرس حرفه‌ای عکاسی) دربارهٔ مفهوم عکس و عکاسی در بستر تحولات تاریخی معاصر ایران گفت‌وگو می‌کنیم و در این راستا، تلاش خواهد شد تا نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های متفاوت و نوینی از جانب پژوهشگر تاریخ هنر عکاسی مطرح گردد.

چهارشنبه، ساعت ۲۱ به وقت ایران

در لایو اینستاگرام موسسه نیمروز