موسسهٔ نیمروز در زمینهٔ «نویسندگی و تولید محتوای متنی» برای بالندگی فرهنگ و تمدن ایرانی همکار می‌پذیرد:

این همکاری بر پایهٔ مهارت نوشتن و پژوهش است. پذیرفته شدگان باید در رابطه با موضوعاتی که از سوی سردبیر به آنان محول می‌شود بنویسند. البته در کنار این شیوه، ارسال مطالب آزاد نیز بلا مانع است.

علاقه‌مندان برای حضور در تیم نیمروز رزومه، نمونه‌کار، تحصیلات، مشخصات و زمینهٔ همکاری خود را به ایمیل زیر ارسال بفرمایند:
nimruzinstitute@gmail.com

نیمروز پس از بررسی درخواست‌ها از طریق ایمیل پذیرش و عدم پذیرش همکاری را اطلاع خواهد داد.

توجه بفرمایید که فعالیت در نیمروز عام المنفعه و در راه فرهنگ و تمدن ایران است. در نتیجه پرداختی صورت نخواهد گرفت. البته تمام فعالیت‌های شما با نام و نشان خودتان خواهد بود و همچنین گواهی همکاری نیز صادر می‌شود.