سخن گفتن از تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین و ملتی همچون ایران، که در نهاد خویش، غنای اعجاب‌انگیز و کم‌نظیری را داراست، سخت است و صعب و نگاشتن درباب آن، به مراتب دشوارتر. لیکن آنچه در این روزگار مهم است، نه گفتن و نگاشتن، که روایت این بن‌مایه‌های کهن و مهم است، به گونه‌ای که نسل جدید را بتوان با گذشته خویش از نو، به نیکی و راستی آشنا ساخت.
از این روی مفتخریم که صفحهٔ موسسه نیمروز در اینستاگرام، با رسالت بازاندیشی و روایت‌گری تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران زمین، چنین مورد اقبال و وثوق خاطر همراهان عزیز و ارجمند قرار گرفته و اینک، از مرز ۱۲ هزار دنبال‌کنندۀ و همراه ارزشمند گذشته است.
امیدواریم که این حمایت و همراهی شما عزیزان، چنانکه تا به امروز شاهد بودیم، تداوم داشته و بتوانیم، بیش از پیش، در پاسخ به این اعتماد گرانقدر شما، بدان سان که شایسته و بایسته است، به رسالت خویش بپردازیم و اسباب آشنایی بهتر، خردمندانه‌تر و هرچه بیشتر ایرانیان، با سرگذشت تاریخی و ملی سرزمین خویش و جهان پیرامونش را فراهم سازیم.