شورای مرکزی

شورای مرکزی مؤسسه نیمروز

شایان ریحانی

مدیرعامل مؤسسه
دانش‌آموخته تاریخ، دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی‌ و مدیر موسسه نیمروز است. در نوجوانی دو انجمن تاریخی به نام‌های «انجمن تاریخ پژوهان جوان» و «انجمن احیا و پایداری تاریخ ایران» را تاسیس کرد و پس از ورود به دانشگاه، موسس و دبیر انجمن علمی تاریخ و کانون ایرانشهر دانشگاه علامه طباطبایی شده و دراین مسیر موفق گردید مقام برگزیده مطالعات فرهنگی و مفاخر را در دانشگاه های ایران کسب کند.

علیرضا خزایی

مدیر اجرایی مؤسسه
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران و علاقه‌مند به مطالعات شرق ‌نزدیک باستان و نسخ خطی است. از زمان تأسیس نیمروز در سال ۱۳۹۹ به همراه سایر اعضای خانواده نیمروز، مشغول فعالیت است و امور اجرایی موسسه را بر عهده دارد.

محمدعلی دویرحاوی

مدیر داخلی مؤسسه
دانشجوی کارشناسی تاریخ و مسئول امور داخلی موسسه نیمروز است. از نوجوانی علاقه‌مند به تاریخ ایران و جهان باستان به ویژه اواخر عهد باستان متاخر است.

فریما دستیار

سردبیر هیئت تحریریه و مسئول پادکست
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران پس از اسلام در دانشگاه تهران، سردبیر هیئت تحریریه و مسئول پادکست نیمروز است. همکاری‌اش با نیمروز به پاییز ۱۳۹۹ باز می‌گردد و به گویندگی و نویسندگی در مجلات و موسسات دیگر نیز مشغول است و به تاریخ جنسیت و مطالعات اساطیری علاقه دارد.

احمدعلی شیخ

مسئول بخش تاریخ اسلام
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام در دانشگاه تهران و مسئول بخش تاریخ اسلام در موسسه نیمروز است و از نخستین قدم‌ها در پاییز ۱۳۹۹ همراه این تیم در راه گسترش آگاهی تاریخی جامعه تلاش کرده است.

محمدرضا شاکری

مسئول بخش اندیشه سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی است. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریه ریسمان؛ دبیر انجمن علمی علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی و نائب دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی ایران بوده است. حوزه مطالعاتی وی فلسفه سیاسی ایده‌آلیسم آلمانی، اندیشه ایرانشهری، تاریخ مفاهیم و جامعه شناسی شناخت است.

علی کریمی

مسئول بخش مطالعات هنر
پژوهشگر دکتری تاریخ هنر اسلامی دانشگاه شاهد است و دانش‌آموختهٔ ادبیات فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران. بخش مطالعات هنر نیمروز را برعهده دارد و به تاریخ هنر ایران و تطبیق آن با جریان‌های فرهنگی و اجتماعی علاقه‌مند است. حوزهٔ پژوهش او نیز مطالعات میان‌رشته‌ای تاریخ، هنر و ادبیات است.

فروغ محمودی درویش

مسئول بخش اساطیر و اسطوره پژوهی
دانش‌اموختهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. حوزهٔ پژوهش و مطالعات او اسطوره‌شناسی تحلیلی‌ـ‌تطبیقی هندواروپایی است و روی شخصیت‌های اساطیری کار می‌کند.