مقتل الحسین ابی‌ مخنف از کهن‌ترین و مشهورترین مقاتلی‌ست که دربارۀ رویداد عاشورا به رشتۀ تحریر درآمده است و علیرغم اهمیت تاریخی آن، اصل کتاب به مرور زمان از میان رفته و در ادوار بعدی، گروهی از افراد به نام او نسخی به همین عنوان جعل داشته‌اند و امروزه تمایز بخشیدن میان اصل و فرع روایات مندرج در نسخ موجود از مقتل الحسین ابومخنف سخت است و دشوار.
در گفتگو با آقای علی بهرامیان (عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی) برآنیم تا به بررسی تاریخی و روایی مقتل الحسین ابومخنف و نسخ موجود از آن بپردازیم و این پرسش را پاسخ‌گوییم که ارزش تاریخی-روایی این منبع چیست.