ارسال یادداشت

ارسال جستار و یادداشت

کاربر گرامی، لطفاً پیش از ارسال جستار و یادداشت خود، شیوه‌نامه و دستور نگارش مربوطه را مطالعه فرمایید. در برخورد با هرگونه مشکلی برای ارسال، با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنید.

شیوه‌نامه و دستور نگارش

  • مؤسسه نیمروز به چی گروه، سازمان و نهادی وابستگی ندارد.
  • در خصوص ارسال جستار یا یادداشت هیچ محدودیت رشته‌ای و مقطعی وجود ندارد و همگان می‌توانند نوشته‌های خود را ارسال کنند.
  • جستار یا یادداشت‌های ارسالی باید نوآورانه، بدیع و روشمند و در حوزهٔ فرهنگ و تمدن ایران و جهان باشند.
  • در جستار یا یادداشت‌های ارسالی، بایستی حداقل اصول نگارش صحیح فارسی رعایت شده باشد.
  • مسئولیت صحت و اعتبار علمی جستار یا یادداشت‌ها برعهده نویسنده است.
  • ذکر نام نویسنده، گرایش و مقطع تحصیلی، شغل یا حوزهٔ پژوهشی لازم است.
  • مؤسسه نیمروز در ویرایش صوری و زبانی نوشته‌های ارسالی آزاد است.
  • شمار واژگان جستار یا یادداشت‌ها حداقل ۱ هزار و حداکثر ۳ هزار کلمه باشد.
  • یادداشت یا جستارها در محیط Word (با فرمت Docx) آماده و ارسال شوند.